מסלולי משכנתא

בנק למשכנתאות של אנגליה אינו מזוהה עם אף סוכנות ממשלתית. מוצרי ביטוח אינם מבוטחים על ידי ה-FDIC או כל סוכנות ממשלתית פדרלית; לא בנק פיקדונות או ערבות או כל בנק קשור. נוכחותם של קישורים באתר האינטרנט שלנו אינה מרמזת על