רישום בית בטאבו

רישום בית בטאבו

בחודשים האחרונים קיבלתי מכתב מחברת פיתוח אביב המודיעה לי כי תהליך רישום בית (פרצלציה) בעל הבית במרשם מקרקעי תל אביב וברשות השיכון בישראל יחל בקרוב. בקריאת סעיף זה נודע לי שטרם הושלמו עסקאות נדל"ן רבות בישראל וכי נכסים שנרכשו על